Què és Moodle?

Moodle és un Entorn Virtual d’Aprenentatge (VLE) que, des del punt de vista TIC, destaca per ser un projecte dinàmic, obert i lliure i, des del punt de vista pedagògic, destaca per la seva fonamentació constructivista de l’aprenentatge. La seva integració en centres escolars i formatius pot respondre tant a ensenyaments bimodals, com virtuals, com, fins[…]