La tabla periódica de las visualizaciones

Desde visual-literacy.org nos llega una muy interesante versión de la tabla periódica, no de los elementos, sino de los distintos métodos de visualización de la información, entiendo que la buena presentación de la información, conlleva una mejor comprensión y, por tanto, posibilitan el conocimiento. La tabla periódica de los métodos de visualización presenta más de[…]

IDroo, PDI online i multiusuari

El programa IDroo permet treballar col·laborativament entre alumnes ubicats en diferents espais a través d’una pissarra digital. Les aplicacions d’una eina així poden ser moltes i diverses: resoldre un mateix problema matemàtic, elaborar un document entre diversos grups-classe, plantejar exercicis entre alumnes, comparar respostes entre diferents grups davant d’un mateix qüestionari, realitzar una votació, etc.[…]

Què és Moodle?

Moodle és un Entorn Virtual d’Aprenentatge (VLE) que, des del punt de vista TIC, destaca per ser un projecte dinàmic, obert i lliure i, des del punt de vista pedagògic, destaca per la seva fonamentació constructivista de l’aprenentatge. La seva integració en centres escolars i formatius pot respondre tant a ensenyaments bimodals, com virtuals, com, fins[…]

Cut it

Us presentem un joc d’ordinador elaborat per Kloonigames molt interessant per treballar la competència matemàtica. Si algú l’ha utilitzat a l’aula, esperem les seves aportacions. El podeu descarregar: Windows: CutIt_win.zip (5.2 Mb) Mac: CutIt_mac.zip (6.7 Mb) Crèdits Game Design, Code & Gfx: Petri Purho ( petri.purho (at) gmail.com ) Additional Code & Design: Dennis Belfrage[…]