Oppia: plataforma learning by doing

Oppia es un nuevo proyecto educativo con el objetivo de ofrecer una herramienta online para la creación de actividades de aprendizaje tipo learning by doing. El proyecto no quiere limitarse a ser un repositorio de textos o vídeos formativos, sino que pretende ser un modelo de calidad y eficiencia. El proyecto lo han desarrollado un[…]

Què és Moodle?

Moodle és un Entorn Virtual d’Aprenentatge (VLE) que, des del punt de vista TIC, destaca per ser un projecte dinàmic, obert i lliure i, des del punt de vista pedagògic, destaca per la seva fonamentació constructivista de l’aprenentatge. La seva integració en centres escolars i formatius pot respondre tant a ensenyaments bimodals, com virtuals, com, fins[…]